Subsidietips

SRG-vakanties zijn niet goedkoop. De relatief hoge prijzen worden met name veroorzaakt door de zogenaamde meerkosten. Dat zijn alle kosten die een gevolg zijn van het feit dat de deelnemers lichamelijk beperkt zijn en daardoor aangewezen zijn op verzorging en begeleiding. De belangrijkste meerkosten worden gevormd door de reis- en verblijfkosten van de vrijwilligers. Daarnaast zijn er de organisatiekosten en de kosten van accommodatie en aangepast vervoer, die gedeeltelijk onder de meerkosten kunnen vallen.

Voor deze meerkosten kunt u op individuele basis subsidie aanvragen. In Nederland zijn er instanties en fondsen die onder voorwaarden bereid zijn een financiële bijdrage beschikbaar te stellen.

  • Hoeveel de meerkosten bedragen voor een bepaalde vakantie is op te vragen bij de deelnemersadministratie van de SRG.
  • Of de meerkosten kunnen worden opgevoerd als buitengewone lasten voor de inkomstenbelasting hangt af van ieders persoonlijke situatie.

Bij uw gemeente kunt u informatie krijgen of er ondersteuning mogelijk is in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Berberisweg 314
3053 PJ Rotterdam

srk@hccnet.nl

www.stichtingradboudkleisterlee.nl

De stichting geeft financiële steun aan (jonge) mensen die leven met een handicap als gevolg van de aandoening Spina bifida. Zaken als rolstoeltennislessen, een laptop of vrijetijds- of vakantiebesteding wordt door de stichting vergoed. Kijk voor de voorwaarden
op de website.

Zonder zorgen op reis!

Persoonsgebonden budget

Als u een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt om zelf uw verzorging of begeleiding te betalen dan is het mogelijk om uw gehele vakantie te betalen met de PGB gelden. Voorwaarde is dat u constant onder toezicht staat van een verzorger. Bij de SRG is dat het geval.

  • Het is wel zaak toestemming te vragen aan uw zorgkantoor. Zij kunnen vragen dat u met de SRG een zorgovereenkomst afsluit. Dat is mogelijk via de deelnemersadministratie.
  • Als u een indicatie heeft voor vervoer kunt u ook de reiskosten naar en van de plaats waar de SRG-vakantie begint en eindigt vergoed krijgen.
  • Als u niet in aanmerking komt voor volledige vergoeding van uw aangepaste vakantie vanuit uw PGB, kunt u wel aanvragen om alleen de kosten van verzorging in aanmerking te laten komen. De bovengenoemde meerkosten kunt u dan als zodanig aanmerken.
  • Voor gedetailleerde informatie over het PGB verwijzen we naar uw gemeente. U kunt ook terecht bij de belangen vereniging van mensen met een PGB. Voor meer informatie over de kosten van lidmaatschap en de diensten van deze vereniging kunt u terecht op www.pgb.nl of bellen naar 0900 7424857.

Vakantiefondsen

Nederland kent diverse fondsen voor (financiële) hulp aan particulieren. Dien uw aanvraag rechtstreeks in bij het betreffende fonds voordat u uw vakantie boekt. Let wel, dergelijke aanvragen nemen vaak veel tijd in beslag. Informeer u daarom tijdig via de websites van het fonds waar u gebruik van wilt maken. Zoals:

Ook de MEE, de vroegere Sociaalpedagogische Dienst, kan u (o.a.) gratis informatie geven over ondersteuning via fondsen. U kunt er terecht als u een kind, partner of familielid heeft met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of autisme. Zie ook op www.mee.nl