Calamiteiten

De SRG beschikt over gegevens en instructies “wat te doen in geval van calamiteiten”:

– bij ziekenhuisopname Interhelp inschakelen.

– ingeval van calamiteiten deelnemer “deelnemersadministratie” informeren

– ingeval van calamiteiten medewerker “medewerkersadministratie” informeren

Telefoonnummers:

Interhelp: 0031 134620462  polisnummer: 00067721819

Deelnemersadministratie: 0031 23 5368409 of 0031 652646128

Medewerkersadministratie: 0031 33 2982471 of 0031 623255828

REISLEIDER

In de SRG-organisatie vervullen reisleiders een belangrijke taak. Als reisleider heb je de leiding van de vakantiereis en zorg je voor een goed verloop van de reis. Je bent de leidinggevende van de medewerkers. In die hoedanigheid verdeel je het werk en let je op de juiste uitvoering ervan. Je probeert de medewerkers te motiveren en inspireren. Je hebt oog en oor voor eventuele problemen en je helpt in voorkomende gevallen actief deze op te lossen.

Om je goed te kunnen voorbereiden op de rol van reisleider is er het Handboek Reisleider. Hierin staat uitvoerig en gedetailleerd beschreven wat er zoal van een reisleider verwacht wordt.

De SRG is altijd op zoek naar reisleiders. Als jij als ervaren medewerker denkt ‘dat kan ik ook’ dan wordt het tijd om jezelf als reisleider aan te melden bij de Commissie Medewerkers.

Handboek reisleider

Een naslagwerk voor de reisleider.

VERPLEEGKUNDIGE

De SRG heeft behoefte aan verpleegkundigen die als medewerker met vakantiereizen meegaan. Naast de gewone werkzaamheden als medewerker heeft een verpleegkundige een aantal extra taken en verantwoordelijkheden.

Een verpleegkundige begeleidt andere medewerkers en geeft ze instructie bij de verzorgende taken. Dat is nodig omdat de medewerkers geen medische achtergrond hebben. Het is heel fijn als je medewerkers wijst op handigheidjes uit de praktijk die het verzorgen makkelijker maken.

Daarnaast behoort het tot de taak van de verpleegkundige om specifiek verpleegkundige handelingen uit te voeren. Deze zijn doorgaans niet veel voorkomend en niet gecompliceerd. Verder houd je als verpleegkundige toezicht op het juiste gebruik van medicatie. Je gaat vertrouwelijk om met informatie over de deelnemers.

Hoewel calamiteiten niet vaak voorkomen, ben je in voorkomende gevallen de schakel tussen arts en de zieke. Je kunt immers belangrijke informatie als beste verwoorden tegenover de arts.

Een SRG-vakantie verloopt in een totaal andere sfeer dan in een doorsnee werksituatie in de gezondheidszorg. Tijdens de vakantie heb je geen ‘dienst’ of ‘vrij’, je bent gezamenlijk op vakantie met de deelnemers en medewerkers. Hierdoor is het contact met elkaar intensief. Voorop staat vooral het vakantieplezier dat je met elkaar beleeft!

Handboek verpleegkundige

Een naslagwerk voor de verpleegkundige.